Formularz akredytacyjny na koncerty DM Agency

UWAGA! Wnioski akredytacyjne mogą być składane na 9 dni przed wydarzeniem. W przypadku nie złożenia wniosku w wymaganym czasie, nie będzie on rozpatrywany. 

Rodzaj medium: PRASARADIOTVINTERNETAGENCJA

Rodzaj akredytacji: PRESSPHOTOVIDEO

DANE AKREDYTOWANEGO PRZEDSTAWICIELA REDAKCJI/ AGENCJI: